Американские сигариллы

Hav-A-Tampa Jewels Black & Gold
Пачка на 5 сигарилл
112×10 мм
Phillies Chocolate
Пачка на 5 сигарилл
111×10 мм